Borgervennen - Forside

Bestyrelse 

  • Direktør Ivar Guldbrandsen, formand
  • Direktør William Rentzmann, næstformand
  • Direktør Erik Adolphsen
  • Direktør Nicolai Peter Hertz
  • Adm. chef Anne Marie Oksen
  • Direktør Jesper Sommer
  • Advokat Lone BrandenborgNicolai Hertz
Anne Marie Oksen
Ivar Guldbrandsen
Ivar Guldbrandsen
Anne Marie Oksen
Nicolai Hertz
Jesper Sommer
William Rentzmann
Erik Adolphsen
William Rentzmann
Jesper Sommer
Erik Adolphsen
Lone Brandenborg
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635